Canolfan Dylan Thomas, ym Mharth Morol Abertawe, yw un o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas.

 

Yn 2011, cymerodd Prifysgol Cymru â phrydles yr adeilad ac mae wedi buddsoddi’n sylweddol i adnewyddu’r Ganolfan. Mae’r Brifysgol yn y broses o uno gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a bydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Erbyn hyn, mae’n lleoliad amlbwrpas gyda nifer o ddeiliaid sydd ar agor i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ac achlysuron. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys gofod deori ar gyfer busnesau sydd â diddordeb mewn sefydlu presenoldeb yn Abertawe, Siop Goffi gynnes a chroesawgar a Chynadleddau a Digwyddiadau 1825.

Agorwyd y siop goffi gynnes a chroesawgar yng Ngorffennaf 2014, gyda lle i ychydig yn llai na 40 o bobl. Mae yn y brif dderbynfa, nesaf at yr arddangosfa, ac mae ar agor rhwng 9am a 4pm bob dydd, gan weini cacennau cartref, sgonau, coffi Canmlwyddiant Canolfan Dylan Thomas, cawl cynnes a saladau a brechdanau a wneir yn ffres gan ein cogydd llawn amser.

Mae’r caffi’n berffaith i bawb, o dwristiaid ac ymwelwyr sy’n mwynhau cinio hamddenol, i weithwyr swyddfa’r ardal sy’n galw heibio am frechdan neu aelodau o’r cyhoedd sy’n mynd am dro yn ardal SA1 yn Abertawe.

Mae Canolfan Dylan Thomas hefyd yn gartref i’r arddangosfa barhaol, ‘Caru’r Geiriau’, a agorodd ar ben-blwydd Dylan yn 100, sef 27 Hydref 2014.

Mae’r arddangosiadau rhyngweithiol yn adrodd stori gwaith, bywyd a chyd-destun diwylliannol un o lenorion mwyaf arwyddocaol yr ugeinfed ganrif. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gofod dysgu, gweithgareddau i blant, ac ardal arddangos dros dro.