Mae Canolfan Dylan Thomas yn cynnig o ddeutu 5,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa, yn ogystal â chyfleusterau cynadledda a chymunedol i annog cydweithio a mentrau rhwydweithio rhwng cwmnïau. Mae’r Ganolfan yn darparu cymuned fusnes ar gyfer amrywiaeth o gwmnïau bach newydd.

Yn ogystal â Phrifysgol Cymru, mae’r Ganolfan yn gartref i nifer o fusnesau eraill sy’n cynnwys; Business in Focus, Cydweithredfa Cymru a’r WEA.  Mae wedi’i lleoli dros y bont o Hwylbont SA1 a datblygiad Glannau Abertawe, a cheir swyddfeydd dros ddau lawr gyda chyfleusterau rhagorol i’r tenantiaid. Gall deiliaid hefyd wneud defnydd o ystafelloedd cynadledda, gan gynnwys ystafell gyflwyno, siop goffi a chyfleusterau i gynnal grwpiau bach. Caiff mannau parcio penodol hefyd eu dynodi i bob deiliad.

I gael rhagor o wybodaeth am y gofod swyddfa sydd ar gael cysylltwch â ni yn ddi-oed.