Mae Siop Goffi 1825 ar agor bob dydd gyda bwydlen sy’n cynnwys bwyd sy’n gynnyrch lleol a Chymreig o’r ansawdd gorau. Caiff y bwyd iachus ei baratoi’n ffres gan ein cogydd gan arlwyo ar gyfer amrywiaeth o hoffterau a gofynion dietegol. Yn ardal SA1 yn Abertawe, mae Siop Goffi 1825 wedi’i chynllunio i gynnig awyrgylch gynnes. Ar y waliau gwelir hen brintiau a ffotograffau o Abertawe a’r ardal gyfagos sy’n boblogaidd iawn gyda’n gwesteion. Mae swyn yn perthyn i’r lle, ond mae yma gysuron modern hefyd fel wi-fi am ddim, papurau newydd dyddiol a chylchgronau cyfredol. Mae gennym ardal fach i eistedd y tu allan sy’n dal yr haul yn hyfryd ym misoedd yr haf ac mae bwydlenni gwych ar gael drwy’r dydd.

Caiff diodydd poeth Siop Goffi 1825 eu paratoi gan ein Barista Maestro, gan gynnwys Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Gwyn Gwastad, Mocha (yn defnyddio ein coffi Canmlwyddiant Canolfan Dylan Thomas arbennig) a Siocled Poeth, a cheir detholiad o wahanol fathau o de gan gynnwys safonol, perlysiau, di-gaffin a syrypau blasus (fanila, caramel, cnau coll a siocled).

Rydym yn gwbl drwyddedig, gan weini detholiad arbennig o winoedd a chwrw, lager a seidr sydd wedi’u bragu’n lleol. Mae’r bwydlenni’n newid yn rheolaidd ac mae gennym fwrdd o seigiau arbennig hefyd felly cofiwch edrych ar y rhain. Mae’r cynhwysion yn newid gyda’r tymhorau ond mae bob amser digon o opsiynau ar gael sy’n llysieuol, figan a heb glwten. I weld ein bwydlen cliciwch yma.

Oriau agor:

Llun 09.00 – 16.00
Mawrth 09.00 – 16.00
Mercher 09.00 – 16.00
Iau 09.00 – 16.00
Gwener 09.00 – 16.00

 

Oriel