Defnyddir Ystafell Carter yn aml ar gyfer arddangosfeydd, cynadleddau llai o faint a chyfarfodydd. Gall Ystafell Carter ddal 40 o westeion ar arddull theatr a 18 ar arddull ystafell bwrdd.

Cyfleusterau

Rhowch wybod i ni pa gyfleusterau y byddwch chi eu hangen wrth ymholi neu archebu:

  • Cyfleusterau TG rhagorol
  • Cyfleusterau taflunio
  • Taflunydd digidol crog
  • Band eang cyflym iawn
  • Sgrin Plasma addas ar gyfer cynadledda Skype
  • Cwbl hygyrch
  • Dewisiadau ar gyfer cynllun yr ystafell ar gael ar gais

Cais Llogi Ystafell

I gyflwyno cais llogi ystafell gynhadledd, cwblhewch y ffurflen isod. Neu cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r dulliau cysylltu eraill.
Cysylltwch â ni*Dynodi maes gofynnol