Ein tîm arlwyo ni yw’r dewis perffaith ar gyfer eich digwyddiad. Mae’r bwyd y mae’r tîm yn ei baratoi, o fwffe brechdanau i wledd gyda’r nos, o ansawdd ragorol ac mae gennym amrywiaeth wych o fwydlenni fydd yn addas i unrhyw gyllideb.

Caiff ein prydau i gyd eu paratoi’n ffres gyda chynhwysion lleol, tymhorol, Cymreig. Mae gennym far trwyddedig a rhestr o winoedd sydd wedi’u dethol yn arbennig gan y Masnachwyr Gwin ND John, yn ardal yr Uplands, sy’n gallu darparu unrhyw beth sydd ei angen. Mae gwin coch a gwyn y tŷ yn dod o Batagonia ac rydyn ni’n gweini cwrw a seidr wedi’u bragu ar Benrhyn Gwyr ac yng ngorllewin Cymru.

Ceir bwydlenni bwffe a chinio enghreifftiol isod:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am ein cyfleusterau cynadledda ac arlwyo, cysylltwch â ni yn ddi-oed.