Mae gennym ystafelloedd ychwanegol: yr Ystafell Farddoniaeth a’r Ystafell Ddigidol. Gall y rhain ddal hyd at 10 o bobl ar arddull ystafell bwrdd. Caiff y rhain eu defnyddio’n aml ar gyfer cyfarfodydd llai o faint.

Cyfleusterau

Rhowch wybod i ni pa gyfleusterau y byddwch chi eu hangen wrth ymholi neu archebu:

  • Cyfleusterau TG rhagorol
  • Cyfleusterau taflunio
  • Taflunydd digidol
  • Band eang cyflym iawn
  • Cwbl hygyrch
  • Dewisiadau ar gyfer cynllun yr ystafell ar gael ar gais

Cais Llogi Ystafell

I gyflwyno cais llogi ystafell gynhadledd, cwblhewch y ffurflen isod. Neu cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r dulliau cysylltu eraill.
Cysylltwch â ni*Dynodi maes gofynnol