Neuadd Vivian yw’r ystafell ddelfrydol i gynnal ciniawau, arddangosfeydd, cyngherddau a chynadleddau. Mae’n adeilad prydferth yn bensaernïol, gyda chornis a nenfwd wedi’u haddurno a chanwyllyron clasurol. Gall Neuadd Vivian ddal 200+ o westeion ar arddull theatr a 130 ar gyfer cinio ffurfiol.

Cyfleusterau

Rhowch wybod i ni pa gyfleusterau y byddwch chi eu hangen wrth ymholi neu archebu:

 • Cyfleusterau TG rhagorol
 • System PA
 • Cyfleusterau taflunio
 • Taflunydd digidol
 • Microffonau cludadwy
 • Band eang cyflym iawn
 • Awyru
 • Llawr dawnsio bach
 • Modd codi llwyfan
 • Cwbl hygyrch
 • Dewisiadau ar gyfer cynllun yr ystafell ar gael ar gais

Cais Llogi Ystafell

I gyflwyno cais llogi ystafell gynhadledd, cwblhewch y ffurflen isod. Neu cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r dulliau cysylltu eraill.
Cysylltwch â ni*Dynodi maes gofynnol

Oriel