Cartref Cynadleddau a Digwyddiadau 1825 yw hen Neuadd y Dref, Abertawe, a elwir bellach yn Ganolfan Dylan Thomas.

Canolfan Dylan Thomas yw un o adeiladau mwyaf eiconig Abertawe a gan iddo gael ei adeiladu yn y 19eg ganrif mae iddo hanes amrywiol a diddorol.

Adeiladwyd Neuadd y Dref Abertawe, a elwir bellach yn Ganolfan Dylan Thomas yn 1825 yn y dull Dorig gan yr adeiladwr lleol Thomas Bowen. Dechreuodd y gwaith gyda Richard Jeffreys, y Porthfaer, yn gosod carreg sylfaen Neuadd y Dref a’r ‘Tŷ Cywiro’ mewn seremoni rwysgfawr. Am hanner dydd, daeth y gorfforaeth, gyda Marchoglu Abertawe yn eu hebrwng, at y safle i sain magnelau a bendithion Ficer Abertawe i dystio i osod y garreg sydd â’r arysgrif canlynol arni:

This Foundation or Corner Stone of a Guildhall was laid by the Portreeve. Alderman, and Burgesses of this Borough, the 28th day of September 1825. Richard Jeffreys Esq., Portreeve; Lewis Thomas Esq., Recorder; Thomas Bowen, Architect and Builder. 

Datblygodd y gwaith ar yr adeilad yn araf ac ni chafodd ei gwblhau tan fis Hydref 1829 er nad oes cofnod o seremoni agoriadol swyddogol. Cost derfynol yr adeilad oedd £6,369 16s. 2½d., oedd lawer yn uwch na’r amcangyfrif a gytunwyd yn wreiddiol.

Parhaodd yn weithredol fel neuadd y dref tan i’r ganolfan ddinesig bresennol, Neuadd y Dref Abertawe, gymryd ei lle yn 1924. Adeiladwyd yr wyneb o dywodfaen ac mae’n cynnwys wyth colofn yn y dull Corinthaidd, sy’n efelychu Teml Jupitor Stator yn Rhufain, ynghyd â ffenestri bwaog ac architrafau, wedi’u haddurno’n gain gyda gargoiliau, mygydau llewod a phennau i’r blociau allwedd.